ອອກແຮງງານເພື່ອຕອນຮັບວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ວັນທີ 1

By admin on May 31, 2012

ການອອກແຮງງານພາຍໃນກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄຳນັບຮັບຕອນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກ ໃນວັນທີ1/6/2012 ນີ້ ຈີງມີຂະບວນການອະນາໄມອ້ອມຮອບຕຶກກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດໃນວັນທີ 31/5/2012 ເວລາ 2ໂມງ 30ນາທີ

ຄະນະນຳການອອກແຮງງານໃນວັນນີ້ມີດັ່ງນີ້

 

Comments are closed.