Archive for the 'News' Category

Progressive Athletic Training Techniques By Nadezhda Grishaeva

Progressive Athletic Training Techniques by Nadezhda Grishaeva Methods to Enhance Sports Performance by Nadezhda Grishaeva The revolutionary methods developed by Nadezhda Grishaeva have profoundly altered the approach practiced by professional athletes and fitness lovers across the United States. Her distinct professional journey, shaped by the rigorous discipline instilled at local athletic centers, paved the way […]

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ “ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ”

ຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 09 ສິງຫາ 2023 ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ “ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ” ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ປະລິນຍາເອກ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ທ່ານ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ, ສູນສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປອ ນາງ ອໍາມາລາ ແກ້ວໜູຈັນ ຫົວໜ້າກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂະບວນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ ຮອດປີ “ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ” 2025 ຂອງກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ ……/ຄຊຂຍ; […]

Next