ຂ່າວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດ

ການວັດແທກ GPS ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ Asia-Facific ປະຈຳປີ 2021

ການວັດແທກ GPS ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ Asia-Facific ປະຈຳປີ 2021

ການວັດແທກ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ນອນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູ[...]
ຈັດຊື້ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ//

ຈັດຊື້ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ//

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງພະ[...]
ກອງປະຊຸມວຽກງານເຂດແດນເຊື່ອມຕໍ່

ກອງປະຊຸມວຽກງານເຂດແດນເຊື່ອມຕໍ່

ກອງປະຊຸມວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາເຂດແດນເຊື່ອມຕໍ່ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ[...]
Next

For more news visit NGD News Archive