ຂ່າວ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂຄງການ "ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສັນຖານຮັບໃຊ້ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຕິດຕາມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ລາວ" ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພຣາຊ່າ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຜີຍແຜ່ຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

ເຜີຍແຜ່ຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

ຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖືກສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ຖືກເຜີຍແຜ່. ຟີມສາລະຄະດີນີ້ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັ[...]
ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດຕັ້ງຫ້ອງການທົດລອງດ້ານການບໍລິການຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຂັ້ນແຂວງ

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດຕັ້ງຫ້ອງການທົດລອງດ້ານການບໍລິການຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຂັ້ນແຂວງ

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຫ້ອງການຂອງໜາຍງານແຜນທີ່ ທີ່ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເພື່ອຕັ້ງເປັນຫ້ອງກາ[...]
Next

For more news visit NGD News Archive