Latest News

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ "ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ"

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ "ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ"

ຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 09 ສິງຫາ 2023 ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ "ຮັກຊາ[...]
No thumbnail available
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດໂຄງການທົດລອງ ສ້າງແຜນທີ່ 3 ມິຕິ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດໂຄງການທົດລອງ ສ້າງແຜນທີ່ 3 ມິຕິ

ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດໂຄງ[...]
Next

For more news visit NGD News Archive