Latest News

ກອງປະຊຸມພົບປະສາມຝ່າຍ ປະຈໍາປີ 2021

ກອງປະຊຸມພົບປະສາມຝ່າຍ ປະຈໍາປີ 2021

ກອງປະຊຸມພົບປະສາມຝ່າຍ ປະຈໍາປີ 2021 ລະຫວ່າງ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ, ສູນສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່ (ກະຊວງພາຍໃນ)[...]
ການຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງເຟຣມ ແລະ ອົງປະກອບແຜນທີ່ ດ້ວຍ Arc Map

ການຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງເຟຣມ ແລະ ອົງປະກອບແຜນທີ່ ດ້ວຍ Arc Map

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງພາຍໃນ ໃດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນກົມຂື້ນ ໃນຫົວຂໍ້ ການ​ສ້າງ[...]
ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງພາຍໃນ ເຂົ້າຮ່ວມ “ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະສານງານດ້ານການບໍລິການອາຊຽນ (CSS) ຄັ້ງທີ 88 (Surveying Working Group)” ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-13 ຕຸລາ 2017 ທີ່ ສຽມລຽບ, ກໍາປູເຈຍ.
Next

For more news visit NGD News Archive