ຄະນະກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ຕ້ອນຮັບແຂກຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ

By admin on November 16, 2012

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 08/11/2012, ຄະນະກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອນຮັບແຂກຈາກ

ກົມວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນ 6 ທ່ານ.

– ກອງປະຊຸມໄດ້ໄຂຂື້ນໃນຕອນບ່າຍ ເວລາ 1:30 ນາທີ ຂອງວັນທີ 08/11/2012 ນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ກ່າວການປຶກສາຫາລື

ກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງແຜນທີ່ໃນເຂດແດນ ສປປ ລາວ ໂດຍໂຄງການຊ່ວຍສ້າງແຜນທີ່ ຈາກລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ.

Comments are closed.