ກອງປະຊຸມຮັບຮອງແຜນການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກ ເຂົ້ມແຂງ-ຮູ້ຮຳພາຮອບດ້ານ

By admin on November 13, 2012

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 08/11/2012 ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຮອງແຜນການກໍ່ສ້າງ ໜ່ວຍພັກເຂົ້ມແຂງ-ຮູ້ຮຳພາຮອບດ້ານ ຂອງໜ່ວຍພັກກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ 1

– ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມ:  ເພື່ອປະກາດໃຫ້ນັບດາໜ່ວຍພັກອ້ອມຂ້າງກະຊວງພາຍໃນ ເຊີງໃນນັ້ນມີບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ

– ປະທານກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ດຣ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງພາຍໃນ, ຄະນະພັກກະຊວງພາຍໃນ.

Comments are closed.