ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ GIS ແຫ່ງຊາດ

By admin on May 5, 2015

 

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການ GIS ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄຂຂື້ນໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2013 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງພາຍໃນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບົວສົດ ສຸວັນນະກຸມມານ ຫົວຫນ້າກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງເປັນຄະນະດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີຜູ້ເຂົາຮ່ວມຈຳນວນ 30 ທ່ານ ຈາກບັນດາກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ ທີ່ມາຈາກ 10 ກະຊວງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ທົບທວນຄືນບັນດາແຜນການ ແລະ ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຫລົ່ານັ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງຜ່ານມາ. ນອກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຂຽນຊື່ພູມີສາດ, Metadata ແລະ ບາງບັນຫາທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຍົກຂື້ນມາເພື່ອປຶກສາຫາລືເພີ່ມເຕີມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາຂອງປີນີ້ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນຫາເຫລົ່ານີ້ ແລະບາງບັນຫາຕື່ມອີກ

DSCN4492

Comments are closed.