ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງພາຍໃນ ເຂົ້າຮ່ວມງານວ່າງສະແດງສິນຄ້າ ທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ

By daosamlong on February 3, 2016

Comments are closed.