ຈັດຊື້ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ

By daosamlong on September 13, 2021

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19, ຄະນະນໍາກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ຈັດຊື້ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ເພື່ອນໍາໃຊ້ພາຍໃນຕຶກ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ ແລະ ສູນ ກໍ່ຄື ບັນດາທ່ານຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້. ໃນນາມຕາງໜ້າພະນັກງານ-ລັດຖະກອນກົມ ແລະ ສູນ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງຄະນະນໍາທັງສອງພາກສ່ວນ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ພາລະນາໄມທີ່ດີ ຂອງສະມາຊິກຂອງຕົນ.

Comments are closed.