​ສຳ​ຫລວດ​ວັດ​ແທກ

By admin on May 6, 2015

ຂໍ້​ມູນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ມີ​ແລ້ວ

ລາຍ​ລະອຽດ

ຫົວໜ່ວຍ

      ຄ່າ​ບໍລິການ

1

ຈຸດ​ລະດັບ​ຂັ້ນ IV ​ແລະ ​ຂັ້ນ​ເຕັກນິກຈຸດ​ລະດັບ​ຂັ້ນ IIIຈຸດ​ລະດັບ​ຂັ້ນ II

1 ຈຸດ

1 ຈຸດ

1 ຈຸດ

70.000 ກີບ

100.000 ກີບ

150.000 ກີບ

2

ຈຸດ​ພິກັດ ຂັ້ນ  III

1 ຈຸດ

200.000 ກີບ

3

ຈຸດ​ຄວາມ​ດຶງ​ດູດ​ພິພົບ

1 ຈຸດ

250.000 ກີບ

4

ຈຸດ​ເຄົ້າພິກັດ​ຂັ້ນ  II ​​ແລະຈຸດດາລາສາດ

1 ຈຸດ

300.000 ກີບ

 

Comments are closed.