ບໍລິການເຊົ່າອຸປະກອນການສຳຫລວດວັດແທກ

By admin on May 6, 2015

ຄ່ບໍລິການກ້ອງວັດ​ແທກ​ຊະນິດ​ຕ່າງໆ

/

ລາຍ​ລະອຽດ

ຫົວໜ່ວຍ

ລາຄາ/ມື້

1

ກ້ອງ​ມູມທຳ​ມະ​ດາ Theodolitte

ຊຸດ

200.000 ກີບ

2

ກ້ອງ​ລະດັບ​ທຳ​ມະ​ດາ

ຊຸດ

100.000 ກີບ

3

ກ້ອງ​ວັດ​ແທກ​ລະດັບ​ດ້ວຍ​ແສງ

ຊຸດ

150.000 ກີບ

4

ກ້ອງ​ລະດັບ (Digital level) ແລະ ກ້ອງ​ວັດ​ແທກລວມສູນ (Total Station)

 

ຊຸດ

 

250.000 ກີບ

5

​ເຄື່ອງຮັບ​ສັນຍານ​ຈາກ​ດາວ​ທຽມຊະນິດ 2 ຄື້ນ (GPS)

ຊຸດ

600.000 ກີບ

6
ກ້ອງ​ຮັບ​ສັນຍາ​ຈາກດາວ​ທຽມ ລຸ້ນມື​ຖື

1 ເຄື່ອງ

50.000 ກີບ

ຄ່າອອກ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ເຕັກນິກ​ອະນຸຍາດ​ນຳ​ໃຊ້​ອຸປະກອນການ​ສຳ​ຫລວດ​ວັດ​ແທກ, ຖ່າຍ​ພາບ​ທາງ​ອາກາດ ​ແລະ ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່

ລາຍ​ລະອຽດ

ຫົວຫນ່ວຍ

ລາຄາ​

1

ຂໍ້​ມູນ​ຮູບ​ຖ່າຍ​ດາວ​ທຽມ ​ແລະ ຮູບ​ຖ່າຍ​ທາງ​ອາກາດ​ທຸກໆຮູບ​ແບບ

1 ​ແຜ່ນ

5.000 ກີບ

2

ກ້ອງລະດັບ, ກ້​ອງວັດ​ແທກ​ມູມ, ກ້ອງວັດ​ແທກສັງ​ລວມ (Total Station)

 

1 ​ເຄື່ອງ

 

50.000 ກີບ

3

​ເຄື່ອງ​ກຳນົດ​ຄ່າ​ພິກັດ​ຈາກ​ສັນຍານ​ດາວ​ທຽມ (GPS)  

 

ລຸ່ນມື​ຖື

1 ເຄື່ອງ

10.000 ກີບ

ລຸ່ນ 1-2 ຄື້ນ

1 ເຄື່ອງ

35.000 ກີບ

4

ຄ່າ​ອະນຸຍາດ​ໃນ​ການບິນ​ຖ່າຍ​ພາບ​ທາງ​ອາກາດ

 

 

ມູນ​ຄ່າ 300.000 ໂດລາສະຫະລັດ ລົງ​ມາ

 

1.000.000 ກີບ

ມູນ​ຄ່າ 300.001 ໂດລາສະຫະລັດ ຂື້ນ​ໄປ

 

2.000.000 ກີບ

Comments are closed.