ຕ້ອນຮັບແຂກຈາກ ຕົວແທນ ທີ່ມາຈາກສະຖາບັນສຳຫຼວດວັດແທກ, ປະເທດມາເລເຊຍ

By admin on May 5, 2015

ການພົບປະ, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດຂອງຄະນະຜູ້ແທນກົມສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ຈາກຣາຊະອານາຈັກ ມາເລເຊຍ ຄັ້ງວັນທີ 01 ມີນາ 2013 ເວລາ  09:30 ນາທີ.

——##——–

ຄະນະຜູ້ແທນຂອງທາງຝ່າຍມາເລເຊຍ ນຳພາໂດຍທ່ານ Hasan Jamil, ຮອງຫົວໜ້າກົມສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່. ຄະນະຜູ້ແທນ ປະກອບມີທັງໝົດ 19 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຈາກຂະແໜງຈີໂອເມຕິກ ແລະ ວັດແທກທີ່ດິນ (GLS), ສະຖາບັນສຳຫຼວດວັດແທກ (RISM), ແລະ ສະມາຄົມນັກສຳຫຼວດວັດແທກ (PEJUTA). ຕົວແທນທີ່ມາຈາກສະຖາບັນສຳຫຼວດວັດແທກ ແມ່ນມາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ແລະ ນັກສຳຫຼວດວັດແທກ. ການຢ້ຽມຢາມ ສປປລາວ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນປະເທດ ມາເລເຊຍໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມີການວາງແຜນໃນແຕ່ລະປີໃນການຢ້ຽມຢາມບັນດາເພື່ອນຮ່ວມອາຊີບໂດຍສະເພາະບັນດາປະ ເທດໃນຂົງເຂດອາຊີ ກໍ່ຄືສະມາຊິກ ອາຊຽນດ້ວຍກັນ.

ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮຽນຮູ້ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເສີມສ້າງຄວາມຮ່ວມມືໃຫ້ຮັດແໜ້ນຂື້ນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາສະເພາະໃຫ້ຂະຫຍາຍຂື້ນຕື່ມ ເຊິ່ງຫັວງວ່າ ການພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ຈະ ສາມາດ ເສີມຂະຫຍາຍຂື້ນຕື່ມໃນອະນາຄົດໂດຍຜ່ານບັນດາໂຄງການທີ່ທັງສອງຝ່າຍສາມາດສ້າງແຜນ ແລະ  ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ, ຜ່ານການຮຽນຮູ້, ສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ.

Malaysian Delegates1

 

Comments are closed.