ຂໍ້ມູນລະບົບຕົວເລກ

By admin on May 5, 2015

 

ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນຂໍ້ມູນລະບົບຕົວເລກ

 

 

ຂໍ້​ມູນ​ແຜນ​ທີ່ ມາດຕາ​ສ່ວນ 1/100.000

 

ລາຍ​ລະອຽດ

ຮູບ​ແບບ

ລາຄາ​

1

ຮູບ​ແບບ​ໃນ ARCINFO (​ເສັ້ນທາງ, ເສັ້ນຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ, ເຂດເຊື່ອມຕໍ່,​ ເຂດທີ່ມີເຮືອນໜາແໜ້ນ, ຈຸດຄວາມສູງ ​ແລະ ​ສິ່ງ​ກໍ່ສ້າງ​ອື່ນໆ)

 ເສັ້ນ, ຈຸດ, ພື້ນທີ່, Raster

 5.000 ກີບ/​ໃບ

2

ຮູບ​ແບບ​ໃນ ARCINFO (​ແມ່ນ້ຳ, ​ເສັ້ນນລະດັບ, ປະ​ເພດ​ທີ່​ດິນ, ບ້ານ, ຮູບ​ຈຳລອງ​ຄວາມ​ສຸງຂອງ​ຫນ້າດິນ)

 ເສັ້ນ, ຈຸດ, ພື້ນທີ່, Raster

 10.000 ກີບ/​ໃບ

3

ຮູບ​ແບບ​ໃນ TIFF( ຮູບຖ່າຍດາວທຽມ )

Raster

15.000 ກີບ/​ໃບ

 

ຂໍ້​ມູນ​ແຜນ​ທີ່ມາດຕາ​ສ່ວນ 1/5.000 ລະບົບ​ຕົວ​ເລກ

 

 

 

ລາຍ​ລະອຽດ

ຮູບ​ແບບ

ລາຄາ​

1

ຮູບ​ແບບ​ໃນ shape file ( ອື່ນໆ )

ເສັ້ນ, ຈຸດ

50.000 ກີບ

2

ຮູບ​ແບບ​ໃນ shape file ( ນ້ຳ )

ເສັ້ນ (​ໃຈກາງ)

50.000 ກີບ

3

ຮູບ​ແບບ​ໃນ shape file ( ​ເສັ້ນທາງ )

ເສັ້ນ (​ໃຈກາງ)

70.000 ກີບ

4

ຮູບ​ແບບ​ໃນ shape file ( ຊື່ )

ຈຸດ

50.000 ກີບ

5

ຮູບ​ແບບ​ໃນ shape file ( ຈຸດ​ຄວາມ​ສູງ )

ຈຸດ

40.000 ກີບ

6

ຮູບ​ແບບ​ໃນ shape file ( ​ເສັ້ນລະດັບ)

ເສັ້ນ, ຈຸດ

80.000 ກີບ

7

ຮູບ​ແບບ​ໃນ shape file ( ​ເນື້ອທີ່ )

ເສັ້ນ, ຈຸດ, ພື້ນທີ່

80.000 ກີບ

8

ຮູບແບບໃນshape file (ຂອບເຂດແດນເຊື່ອມຕໍ່)

ເສັ້ນ (​ໃຈກາງ)

30.000 ກີບ

ການສະ​ແກນ ​ແລະ ພິມ​ແຜນ​ທີ່​ມາດຕາ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ

 

ລາຍ​ລະອຽດ

ຫົວຫນ່ວຍ

ລາຄາ​

ສະ​ແກນ

1

ຂະຫນາດ​ເຈ້ຍ A0  

1 ​ແຜ່ນ

50.000 ກີບ

2

ຂະຫນາດ​ເຈ້ຍ A1  

1 ​ແຜ່ນ

40.000 ກີບ

3

ຂະຫນາດ​ເຈ້ຍ A2  

1 ​ແຜ່ນ

30.000 ກີບ

4

ຂະຫນາດ​ເຈ້ຍ A3  

1 ​ແຜ່ນ

20.000 ກີບ

ພິມ

1

ຂະຫນາດ​ເຈ້ຍ A0 + ສະ​ແກນ

1 ແຜ່ນ

200.000 ກີບ

2

ຂະຫນາດ​ເຈ້ຍ A1 + ສະ​ແກນ

1 ແຜ່ນ

150.000 ກີບ

3

ຂະຫນາດ​ເຈ້ຍ A2 + ສະ​ແກນ

1 ແຜ່ນ

120.000 ກີບ

4

ຂະຫນາດ​ເຈ້ຍ A3 + ສະ​ແກນ

1 ແຜ່ນ

50.000 ກີບ

 

Comments are closed.