ຕິດຕໍ່

By admin on May 5, 2015

 

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

ທີ່ຢູ່ຫ້ອງການ:

ຂອບເຂດຫ້ອງການລັດຖະບານ

ຖະໜົນ ນາໄຮດຽວ

ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ່ 2159

ໂທລະສັບ:

856 (0) 21 214917, 856 (0) 21 218404, 856 (0) 21 218468

ໂທລະສານ (ແຟັກ):

856 (0) 21 214915

 Email:

info@ngdlaos.la

ກົມແຜ່ນທີ່ແຫ່ງຊາດໃດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການເວັບໄຊໃໝ່ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມສາລະຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເຂົ້າໃນເວັບໄຊເພື່ອຮັບໃຊ້ທ່ານ. ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຫຼື ຕ້ອງການເພີ່ມ Link ຂອງອົງການທ່ານເຂົ້າໃນເວັບໄຊເຮົາ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານທາງຟອມລຸ່ມນີ້:

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  Please fill the text shown inside the box

  captcha

   

  Comments are closed.