ນັກສຶກສາຝຶກງານ ສົກປີ 2011-2012

By admin on May 5, 2015

. ສົກປີ 2011-2012

– ນັກສຶກສາຝຶກງານຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 12ຄົນ ຝຶກໃນຫົວຂໍ້ການສ້າງແຜນທີ່ດ້ວຍຮູບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ລະບົບຕົວເລກ.

– ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ 13 ຄົນ ຝຶກໃນຫົວຂໍ້ການສ້າງແຜນທີ່ລະບົບຕົວເລກ (ລະບົບ GIS)

 

 

Comments are closed.