By Sengdavong Seumpanya on December 20, 2018

 

 

1. ທ່ານ ປອ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ
ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂຄງການ “ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສັນຖານຮັບໃຊ້ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຕິດຕາມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ລາວ”
ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພຣາຊ່າ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

 

 

 

 

2. ທ່ານ ບົວສົດ ສຸວັນນະກຸມມານ ກ່າວສະຫຼຸບໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາທີ່ກອງປະຊຸມ

 

 

 

 

 

3. ຊົມ video ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການ
“ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສັນຖານຮັບໃຊ້ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຕິດຕາມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ລາວ”
ເລີ້ມແຕ່ປີ 2014-2017

 

 

 

 

4. ທ່ານ ຟາມດຶກຮ້ຽວ ຫົວໜ້າກົມວັດແທກ,ແຜນທີ່ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ

 

 

 

 

5. ທ່ານ ນາງ ຫງວຽນທິເຟືອງຮົວ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ສ.ສ ຫວຽດນາມ, ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂຄງການ

 

 

 

 

6. ວິທີຕັດແຖບຜ້າຫ້ອງຂໍ້ມູນ ແລະ ມອບຮັບເຄື່ອງມືອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງໂຄງການທີ່ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

 

 

 

 

7. ວິທີເຊັນ MOU ລະຫວ່າງກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດລາວ ກັບ ກົມວັດແທກ,ແຜນທີ່່່ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ ສ.ສ ຫວຽດນາມ
ໂດຍເປັນສັກຂີພິຍານຂອງສອງຮອງລັດຖະມົນຕີ,ກະຊວງພາຍໃນຂອງລາວ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ສ.ສ ຫວຽດນາມ.

 

 

 

 

8. ຖ່າຍຮູບລວມຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂຄງການ
“ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສັນຖານຮັບໃຊ້ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຕິດຕາມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ລາວ”
ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພຣາຊ່າ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

Comments are closed.