Author Archive

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດໂຄງການທົດລອງ ສ້າງແຜນທີ່ 3 ມິຕິ

 

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດໂຄງການທົດລອງ ສ້າງແຜນທີ່ 3 ມິຕິ

ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດໂຄງການທົດລອງ ສ້າງແຜນທີ່ 3 ມິຕິ, ຊຶ່ງໃນກອງປະຊຸມໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ລີວົງ ລາວລີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ມີທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີຜູ້ອຳນວຍການ, ປະທານ, ຮອງປະທານ, ຊ່ຽວຊານ ຈາກບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານການສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດຈຳນວນ 122 ທ່ານ ຈາກ 81 ພາກສ່ວນ; ເພື່ອປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ກັບ ບໍລີສັດ ຢູນິກເທັກ ຈຳກັດ ສະບັບລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2023; ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ​ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການທົດລອງ ສ້າງແຜນທີ່ 3 ມິຕິ(3D) ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ […]

Next