ຂ່າວ

By admin on June 19, 2015

ຈັດຊື້ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ//

ຈັດຊື້ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ//

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງພະ[...]
ກອງປະຊຸມວຽກງານເຂດແດນເຊື່ອມຕໍ່

ກອງປະຊຸມວຽກງານເຂດແດນເຊື່ອມຕໍ່

ກອງປະຊຸມວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາເຂດແດນເຊື່ອມຕໍ່ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ[...]
ເຜີຍແຜ່ຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

ເຜີຍແຜ່ຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ

ຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖືກສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ຖືກເຜີຍແຜ່. ຟີມສາລະຄະດີນີ້ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັ[...]
ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດຕັ້ງຫ້ອງການທົດລອງດ້ານການບໍລິການຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຂັ້ນແຂວງ

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດຕັ້ງຫ້ອງການທົດລອງດ້ານການບໍລິການຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຂັ້ນແຂວງ

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຫ້ອງການຂອງໜາຍງານແຜນທີ່ ທີ່ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເພື່ອຕັ້ງເປັນຫ້ອງກາ[...]
ກົມແຜນທຼີີ່ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມງານສະເຫຼຼີມສະຫຼອງວັນສ ີ່ມວນຊົນ

ກົມແຜນທຼີີ່ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມງານສະເຫຼຼີມສະຫຼອງວັນສ ີ່ມວນຊົນ

ກົມແຜນທຼີີ່ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມງານສະເຫຼຼີມສະຫຼອງວັນສ ີ່ມວນຊົນ ແລະ ການພິມຈໍາຫນ່າຍຄົບຮອບ 65 ປຼີ ທຼີີ່[...]
ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ (ກຜທ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ (Job Fair) ຄັ້ງທີ 4  ທີ່ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ (ກຜທ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ (Job Fair) ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ (ກຜທ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ (Job Fair) ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ຈັດຂື້ນຢູ່ວິທະ[...]
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂອງຄະນະກໍາມະການຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດແຫ່ງຊາດ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂອງຄະນະກໍາມະການຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດແຫ່ງຊາດ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ່ຈັດຂື້ນທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນເວລາ ສາມວັນ, ແຕ່ວັນທີ 3 – 5 ມິຖຸນາ 2015 ໂດຍ[...]
ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊູມສຳມະນາ FIG ທີ່ນະຄອນຫລວງໂຊເຟຍ ປະເທດ ບຸນກາລີ

ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊູມສຳມະນາ FIG ທີ່ນະຄອນຫລວງໂຊເຟຍ ປະເທດ ບຸນກາລີ

ພະນັກງານກົມຈາກກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດໄດ້ຖຶກຄັດເລືອກໄປທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ແຜນທີ່ ທີ່ເມືອງຫລວ[...]
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່

ດໍາລັດສະບັບໃໝ່ : ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ດໍາລັດສະບັບເລກທີ 33[...]
ເວັບໄຊທ໌ໃໝ່

ເວັບໄຊທ໌ໃໝ່

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິການຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຢູ່ ສປປ ລາວ (SNGS) ແລະ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ (ກຜທ) ໂດຍການ[...]
ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ໄດ້ຄອບຄຸມພື້ນທີ່ພາກກາງແລະ ທົ່ວພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ

ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ໄດ້ຄອບຄຸມພື້ນທີ່ພາກກາງແລະ ທົ່ວພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ

ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ໄດ້ຄອບຄຸມພື້ນທີ່ພາກກາງ ແລະ ທົ່ວພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ ລັດຖ[...]

Comments are closed.